Om slagfärdiga

Skriva gärna ut slagfärdigas broschyr och lägg den i fikarummet, på bussen eller sätt upp den på en anslagstavla.

Nu kan vi – vi som vill – bidra med vår kunskap!
Slagfärdiga bär på viktig kunskap om våld i nära relation. Slagfärdiga lyser upp mörkertal, släcker ner myter och bryter tystnaden. Slagfärdiga talar utifrån egna erfarenheter, men inte i egen sak. Den Slagfärdiga kunskapen har hittills varit ännu mer dold än själva våldet. Många av oss som har upplevt detta våld som utsatt eller närstående, ingår i det så kallade mörkertalet och vi har hittills valt att lägga detta bakom oss.

Slagfärdiga vill

  • Bryta tystnaden kring våld i nära relation
  • Lysa upp mörkertalet via medlemsstatistik och visa hur många
    vi faktiskt är på läns- och kommunnivå
  • Sammanställa kunskapen som finns hos våra medlemmar
  • Synliggöra myterna om våld i nära relation
  • Förena människor som någon gång upplevt våld i nära relation och bidra till både sociala och yrkesverksamma nätverk.
  • Bidra till ökad kunskap om detta vålds långsiktiga konsekvenser för individ, familj och samhälle, sprida information och verka för opinionsbildning
  • Vara ett komplement och en samarbetspartner till kvinnojourer, myndigheter och andra som idag finns för den akuta situationen.

Slagfärdiga är en organisation som är skapad av oss som någon gång i livet har upplevt sexuellt, psykiskt, fysiskt, hedersrelaterat våld eller hot om våld i en nära relation, som barn eller vuxen, utsatt eller närstående. Vi är män, kvinnor och ungdomar som vill ta vara på den kunskap som finns hos alla oss som har tagit oss ur våldet. Kunskap både om den akuta situationen men också om tiden efter.

Med närstående menas förutom familj och släkt, även vänner, grannar och medarbetare. Alla som bär på någon form av erfarenhet av detta våld välkomnas som medlemmar. Bli en del av den stora viljan att förändra!

Slagfärdiga välkomnar sponsorer. Du som inte upplevt detta våld, vare sig som utsatt eller närstående, men vill vara med och ta ställning mot våld i nära relation är varmt välkommen som stödmedlem och sponsor. Det finns både smått och stort att bidra med.

Slagfärdiga är INTE
Vi är inte en patientförening eller självhjälpsgrupp.
Vi erbjuder inte hjälp vid en akut våldssituation.

Om du lever i en destruktiv relation som innehåller psykiskt, sexuellt, fysiskt våld eller hot om våld, ring Kvinnofridslinjen: 020-505050.
Även du som är du närstående kan ringa dit.

Vår kunskap behövs
Det finns idag väldigt lite kunskap om våldet som är baserat på våra erfarenheter, de f.d. utsattas och närståendes. Några av oss upplevde detta som barn, andra som vuxen. Vissa lever idag med en tidigare kränkt, våldsutsatt, misshandlad, våldtagen… eller är kompis, granne eller medarbetare till någon som är eller har varit utsatt. Välkomna ni också! Er kunskap är viktig!  Visa att du finns, att du existerar! Att det har hänt… även om det var längesedan.

Tiden efter flytten, flykten och polisanmälan består ofta av isolering, skam och skräck, även för de närstående. Denna skam tillsammans med tystnaden från omgivningen leder ofta till en osynlig fortsättning av våldet. Slagfärdiga är tänkt att även bli en plattform för nya naturliga nätverk.

Vad är våld i nära relation?
Våld i nära relation är våld där den utsatta känner förövaren. Det vanligaste är att det är en kvinna som blir kränkt, fysiskt, psykiskt eller sexuellt av en man, men Slagfärdiga välkomnar alla som drabbats av detta våld som utsatt eller närstående – kvinnor, män och ungdomar.

Bakgrunden till organisationen Slagfärdiga
Tre systrar, två tidigare utsatta och en närstående, skapade en teaterföreställning 2005 med namnet Slagfärdiga Systrar som turnerade i Sverige i tre år. Föreställningen fick ett stort genomslag från Kiruna till Bryssel och det var i samtal med publiken där majoriteten hade erfarenhet av våld i nära relation, som idén till organisationen föddes.

En kommentar till Om slagfärdiga

  1. Pingback: Slagfärdiga Semlor, Kvinnor och alla andra…