Månadsarkiv: februari 2011

Hur har du bemötts av polisen?

Vill du bli intervjuad?
Har du befunnit dig i en situation med polis där risken fanns för missförstånd?
Syftet med denna intervju är att vi som idag utbildar oss till poliser ska få vidgad förståelse för polisrollen, vi ska utveckla vår empatiska förmåga, vi ska öva oss i kommunikation och hur man möter människor i olika situationer.

Fokus ligger alltså på personens erfarenhet av polisarbetet och bemötande, och INTE huruvida en kriminell handling har begåtts eller inte, och vad den i sådana fall består av. Om en kriminell handling har begåtts kan det dock vara intressant att få information om denna så jag är införstådd med förutsättningarna, men handlingen i sig utgör inte fokus. En möjlig person att samtala med är den som både tagit rollen som gärningsman, men också rollen som offer. Har personens uppfattning ändrats/bekräftats vid de olika tillfällena?

Frågor som intervjuaren har tänkt sig, för att ni ska kunna bilda er en uppfattning; kan vara öppna i stil med:
1.Beskriv ditt/dina möten med polisen
2. Vilka egenskaper har de poliser som du har mött?
3. Hur agerade du själv mot polisen i de olika situationerna
4. Hur tycker du att polisen ska/skulle agera (-t)?

Intervjun ska äga rum den 2 eller 3 mars i Stockholm
Mejla till: slagfardiga.info@gmail.com så får du kontaktuppgifterna

Möt Linda – en av alla Slagfärdiga!

Alla vi som upplevt våld i nära relation som barn eller vuxna – bär på viktig kunskap. Vi har berättelser. Vi har svar på många frågor. Vi vet vad vi fick för hjälp, men även vad som behöver förbättras. Vi har kunskap om den akuta våldssituationen, men även om tiden efter.

Uppsala Nya Tidning intervjuar Linda Smith i artikeln:
http://www.unt.se/leva/en-uppvaxt-med-slag-gav-arr-i-sjale
n-1257592.aspx

Vill du medverka i en bok?

En elev på Juristlinjen på ett gymnasium ska som projektarbete skriva en bok om kvinnomisshandel. Boken kommer vara baserad på en sann historia om en kvinna som blivit utsatt, hur hon tog sig ur, vad som hände sedan, plus undersökningar gällande misshandlade kvinnor. Hon kommer även att skriva om Slagfärdiga. Eleven har själv inte upplevt våld i nära relation.

Hon vill nu få kontakt med en kvinna som blivit misshandlad, fått hjälp och gått vidare och som nu skulle kunna tänka sig att berätta sin historia och dela med sig av sin kunskap. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte. Hon behöver göra intervjun helst under vecka 9 i Stockholm. Boken kommer att publiceras våren 2012.

Är du intresserad? Hör av dig till: slagfardiga.info@gmail.com

Slagfärdiga inslag i media

Riksorganisationen Slagfärdiga uppmärksammas i media

Svenska Dagbladet, Kvinnors Hälsa, Mediaplanet – Oktober

http://slagfardiga.files.wordpress.com/2010/11/artikel-om-slagfardiga-i-svd-bilagan-kvinnors-halsa-mediaplanet.pdf

TV4 Nyhetsmorgon 18/7 2010
Under sommaren ökar misshandeln i familjerna
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=under_sommaren_okar_misshandeln_i_familjerna&videoid=1036260

TV4 Kvällsnyheter 31/8 2010
Amanda blev misshandlad som barn
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=amanda_blev_misshandlad_som_barn&videoid=1056947

Barn hittar sällan på, enligt Anna Källdén, Ordf Slagfärdiga
http://www.nyhetskanalen.se/1.1766520/2010/08/31/ordforande_for_slagfardiga_barn_hittar_sallan_pa

Barnläkare dåliga på att upptäcka misshandel
http://www.nyhetskanalen.se/1.1765659/2010/08/31/barnlakare_daliga_pa_att_upptacka_misshandel

Sveriges Kvinnolobby

http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?pageid=141208&newsid=110580&page=1

Bloggar:
Brittas Blogg – Slagfärdiga
http://brittasblogg.wordpress.com/2011/02/11/slagfardiga/

http://kryssastina.se/manskliga-rattigheter-kommer-inte-av-sig-sjalvt/

Vill du engagera dig?

Utskott & arbetsgrupper
Slagfärdiga har nu skapat olika uskott & arbetsgrupper som du kan välja att engagera dig i. Även som företag, förening, organisation och nätverk så går det att välja bland dessa kategorier om ni har en vilja att engagera er och era medarbetare/medlemmar. Ni behöver INTE vara medlemmar för att vara aktiva. Slagfärdiga finns inom alla samhällsskikt och på alla arbetsplatser. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Slagfärdiga Utskott:

 1. Slagfärdig Media
 2. Slagfärdig Information och Föreläsningar
 3. Slagfärdig Research
 4. Slagfärdig IT
 5. Slagfärdig Kultur/kreativa uttryck
 6. Slagfärdig Marknadsföring
 7. Slagfärdig Administration
 8. Slagfärdig Ekonomi

Det går även att bli sponsor från 200:-
Inom kort kommer vi att erbjuda olika sponsorpaket för alla intresserade!

Hör av er till Slagfärdiga om ni vill medverka med era kompetenser, talanger och nätverk.

Slagfärdiga Hälsningar
070-740 17 45
slagfardiga.info@gmail.com

Slagfärdiga har en NY styrelse

Den 8 februari hade Slagfärdiga sitt tredje årsmöte. Ny styrelse, nya arbetsutskott, nya idéer, nya resultat. Varmt välkomna att bli en del av den stora viljan att förändra!

Läs mer: Protokoll Slagfärdiga Årsmöte 080211
Från och med 2011 så har vi kalenderår, vilket kommer innebära att våra årsmöten kommer årligen vara i januari/februari.

Kommunal & SKR arrangerar seminarium

Slagfärdiga är inbjudna till seminariumet: Stoppa våldet i nära relationer
4 representanter från Slagfärdiga kommer att delta denna gång.

Läs mer: Inbjudan till seminarium 11 februari 2011

Kommunal arrangerar seminariet tillsammans med Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR), med stöd av Folksam. Vid seminariet kommer representanter från politik, arbetsgivare, fackföreningar och kvinnojourer att delta. Under dagen delas Kommunals jämställdhetspris ut till två duktiga inspiratörer på området.

Nu är vi igång!

Tack till alla som visat intresse och som nu kommer att medverka i den samverkan som ”Projektet Slagfärdiga” har initierat.
I tisdags den 8/2 var det en härlig energi i hörsalen på Röda Korsets huvudkontor. Tillsammans med er som medverkade då och ni som var med redan i höstas kommer vi att kunna förverkliga goda idéer till verklighet. Vi återkommer inom kort med sammanställning av mötet och ser fram emot samverkan!

Årsmöte 8 februari kl 19-20

Varmt välkomna till Årsmöte!

Tid:
kl 19-20   (direkt efter samverkansmötet som pågår kl16-18.30)
Lokal:
Röda Korset, Hornsgatan 54, Sthlm (T-bana Mariatorget)
Anmäl er: slagfardiga.info@gmail.com

I anslutning till Samverkansmötet har Slagfärdiga sitt Årsmöte* kl 19.00-20.00 i samma lokaler och välkomnar er även till detta.
*Endast medlemmar har rösträtt.

Enklare förtäring kommer att finnas till självkostnadspris mellan mötena för dem som ska närvara på Årsmötet. Därför är det viktigt för oss att ni anmäler er så vi kan planera detta på bästa sätt.

Efter anmälan så skickas övrig information ut till de som ska närvara.

Samverkansmöte 8 februari kl 16-18.30


Tillsammans kan vi motverka våld i nära relationer

Varmt välkomna till Samverkansmöte 8 februari 16.00, Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm Mer information finns i bifogade inbjudan:
Inbjudan Samverkansmöte 8 februari

Anmäl dig till Samverkansmötet: ann.wedin@redcross.se

Slagfärdiga finns i alla samhällsskikt, arbetsplatser och bostadsområden.
Röda Korset och föreningen Slagfärdiga startar ett gemensamt projekt där kunskapen från de som upplevt våld i nära relation som barn eller vuxen, utsatt eller närstående ska sammanställas och bli tillgänglig som komplement för både professionella och ideella verksamheter.

Vi välkomnar nu representanter från organisationer, myndigheter, näringsliv, beslutsfattare och media att bli en del av denna plattform.

Frågor:

 1. Vilka inplanerade aktiviteter har ni kring detta ämne eller närliggande ämne där ni kan tänka er att samverka med fler aktörer
 2. Slagfärdiga* har initierat en namninsamling för att lysa upp mörkertalet. Kan ni bidra med att sprida den vidare i era nätverk? www.namninsamling.se/index.php?nid=4737
 3. Är ni intresserade av att samverka för att sammanställa den kunskap som finns hos alla Slagfärdiga*. På vilket sätt?
 4. Hur många Slagfärdiga* tror ni finns inom er verksamhet?

Är du eller er verksamhet intresserad av detta projekt men kan inte delta på just detta samverkansmöte? Bidra gärna med svar på frågorna och hör av er till oss!

*Slagfärdiga är ett samlingsnamn för alla som någon gång i livet upplevt våld i nära relation som barn/vuxen, utsatt/närstående, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

*Slagfärdiga är även en ideell riksorganisation skapad av f.d. utsatta och närstående som inte längre lever i en akut våldssituation.

Varmt välkomna!

Ann Wedin                                   Sara Hedrenius                           Anna Källdén
Röda Korset                                 Röda Korset                                 Slagfärdiga
Stockholmskontoret                Göteborgskontoret

P.S. Slagfärdiga håller Årsmöte kl 19-20, direkt efter Samverkansmötet i samma lokaler. Anmäl dig till Årsmötet: slagfardiga.info@gmail.com