Månatliga arkiv: juni 2010

Nyhetsbrev juni 2010

Vår fina logotyp

Lys upp mörkertalet

Namninsamling pågår.  Låt oss tillsammans visa hur många vi är som har ÖVERLEVT våld i nära relation.
Klicka på länken och SKRIV PÅ:

http://www.namninsamling.se/index.php?nid=4737

Skriv ditt namn/alias plus namn på den kommun du bor i just nu.
Namninsamlingen kommer att pågå fram till 8/10.
Kopiera gärna länken och lägg ut den på hemsidor, bloggar och nyhetsbrev. Alla oavsett föreningstillhörighet kan skriva på.
ALLA VI som upplevt detta våld som barn eller vuxen, utsatt och/eller närstående, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. Män kvinnor och ungdomar!
ALLA oavsett föreningstillhörighet eller yrke – visa att du finns och att detta har hänt dig!!!

Löpeld – en succé i Hjo

Tack till ALLA som bidrog till att skapa eventet Löpeld i Hjo i lördags

Läs mer på sidan fyra i Hjo Tidning:
http://www.hjotidning.se/websidor/hela/senaste.pdf

Vill ni också samarrangera Löpeld med Slagfärdiga i er kommun/region?
Hör av er till: lopeld@slagfardiga.se